مجموعه مقالات مهرداد بوستانچی

(کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی )

مجموعه مقالات مهرداد بوستانچی - مقالات

مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا )
مجموعه مقالات مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا و جرم شناسی )

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

خدمات عمومی عام المنفعه

 

با توجه درخواست مکرردوستان قسمتی دیگر ازپایان نامه خود

را با عنوان خدمات عمومی عام المنفعه را داخل وبلاگ قرار دادم .


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ | 12:25 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری 

نویسنده مهرداد بوستانچی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

چکیده

جنایات علیه  بشریت  و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود  از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن  اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد.

هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته  بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد .

 به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم  دور از تحت تاثیر قرار گرفتن محاکم  به مجازات و محاکمه این افراد بپردازیم . در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون  های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین آنها  اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می کنیم .

 

لغات کلیدی: جنایات علیه بشریت ،  دادگاه  نورنبرگ، اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی  کیفری

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:14 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |

حقوق خصوصی بهتر است یا حقوق جزا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نویسنده : مهرداد بوستانچی

 حقوق خصوصی بهتر است یا حقوق جزا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نویسنده : مهرداد بوستانچی


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۰ | 1:13 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |

پیشگیری از جرایم رایانه ای نویسنده مهرداد بوستانچی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

چکیده

 

. امروزه هيچ حوزه‌اي از تأثير و مداخله رايانه مصون نيست و شايد گزافه نباشد كه در جهان حاضر، هركسي كار با رايانه را نياموخته باشد، يك بيسواد نوين است. حال صحبت ما این است که چگونه و از طریق چه راههای می توان از اینگونه جرایم پیشگیری کرد وجلو انرا گرفت چون درصورت ارتکاب ان اثرات جبران ناپذیری برای مفعولین این جرم به همراه داردکه از جمله رفتن آبروی این اشخاص ودر خیلی از موارد بردن مال انها را در پی داردکه در این مقاله سعی شده راهکارهایی برای پیشگیری وپیش بینی وقوع این جرایم مطرح گردد تا بتوان از  وقع آنها واثرات جبران ناپذیری که آنها دارن جلوگیری کرد چون به نظر میرسد کسانی که اقدام به ارتکاب این جرایم میکنند اشخاصی هستند که اطلاع کامل از اینترنت وکامپیوتر دارند واین جرایم هیچگاه نمیتوان با سهو وخطا اتفاق افتد

کلید واژگان: جرایم اینترنتی- پیشگیری از وقوع جرم – پیش بینی وقوع جرم


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ | 13:55 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |

تفسیر مساله 9 و10 فصل قصاص کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت الله خوئی نویسنده مهرداد بوستانچی

مساله 9:

لوحفرابئراعمیقه فی معرض مرورالناس معتمدا وکان الموت یترتب علی السقوط فیها غالبافسقط فیهاالمارو

مات فعلیالحافرالقودبلافرق بین قصده القتل وعدمه نعم لو لم یترتب الموت علی السقوط فیها عاده وسقط فیها احد الماره فمات اتفاقا فعندئذانکان الحافرقاصدا القتل فعلیه القود والافلاوکذلک یثبت قصاص لو حفرا فی طریق لیس فی معرض المرورولکنه دعا غیره الجاهل بالحال لسولوکه قاصدا به القتل او کان السقوط فیها مما یقتل عاده فسلکه المدعووسقط فیها فمات

 

ترجمه: اگر حفرکندچاه عمیقی را ردرمحل عبور ومرور مردم بصوزت عمدی بطوری که گفته می شودمرگ درسقوط براین چاه غالبا اتفاق میافتد پس اگرعابری دراین چاه سقوط کرده وبمیرد برحفر کننده چاه قصاص است فرقی نیست ککه قصدقتل بکند یا نکند بله اگرعادتا مرگ درسقوط براین چاه مترتب نمیشودوعابری دراین چاه سقوط کندوبمیرد درصورتی که حفر کننده چاه قصد قتل داشته باشد پس براوست قصاص پس اگر این قصد را نداشته باشد قتل عمدی نمی باشد/

 تفسیر:  وهمینطورثابت می شودقصاص اگر حفر کند چاه رادرمحلی که محل عبورومرورمردم نیست وحافردعوت کند شخصی را که جائل به حال است ومی گوید عبور کنددرحالی که قصدکرده قتل اورا وسقوط دراین چاه عادتا سبب قتل می شود .پس دعوت شده اگردراین راه برود بمیرد قصاص ثابت می شود.

شهید اول در کتاب لمعه الدمشقیه ترجمه مهدی دادمرزی یا همان فقه استدلالی در قسمت مصادیق قتل عمد گفته اگرکسی چاه عمیقی در راه یادرخانهاش حفرکند که افتادن درآن غالبا کشنده است یا قصد کشتن داشته باشد وکسی راکه از وجود آن بی خبر است دعوت به عبوراز روی آن کرده وبمیرد قتل عمدی است ام اگربدون اذن او وارد خانه شود ضامن نیست اگرچه قصداواز حفر چاه افتادن آن شخص در آن باشد . مثل اینکه جهت دزد آنرا کنده باشد .

حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند منظور از كلمه اسباب در اينجا هر عملى است كه با انجام آن زمينه براى كارآئى علت تلف فراهم مى شود به طورى كه اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمى شد، نظير كندن چاه و يا غصب چاقو و كارد و انداختن سنگ و ايجاد پاگير و امثال آن

مساءله 1 - اگر كسى سنگى را در ملك خود و يا ملكى مباح قرار دهد و يا در چاهى در آن حفر كند و يا ميخى در آن بكوبد و يا چيزهايى كه پاى رهگذر به آنها گير مى كند و يا چاقو با ميخ به پايش فرو رود ضامن ديه او نيست ، اما اگر يكى از اين كارها را بر سر راه مسلمانان و يا در ملك ديگران و بدون اذن صاحبش انجام داده و كسى از آن آسيب ببيند ضامن آسيب او از مال خودش مى باشد، و اگر در ملك ديگرى چاهى يا گودالى حفر كند و مالك هم رضايت داده باشد ظاهرا اين است كه ضمان تلفات از شخص حفر كننده ساقط است ، و اگر يكى از اين كارها را به خاطر مصلحت عابرين انجام داده باشد (مثلا در كوچه براى راحتى مردم از آب باران چاهى كنده باشد و كسى در آن بيفتد) ضاهرا ضامن نيست ، مثل كسيكه به منظور خنك شدن هوا و يا جلوگيرى از گرد و غبار كوچه را آب پاشى كند (و سبب ليز خوردن كسى بشود) و نظائر آن .

مساءله 2 - اگر مثلا در ملك خودش چاهى حفر كند و در همان حال مهمانى نابينا را به خانه خود دعوت كند و يا در تاريكى او را بخواند و آن شخص به درون چاه سقوط كند على الظاهر ضامن است ، اما اگر بدون دعوت يا اذن صاحب خانه داخل شود و سقوط كند و يا به خاطر اذنى كه صاحب خانه قبل از حفر چاه به وى داده بود داخل شود و صاحب خانه را هم از ورود خود خبر دار نكند صاحب خانه ضامن نيست .

 در کتاب مسالک الافهام نوشته شهید ثانی وشرایع اسلام نوشته محقق حلی نیز بانر آیت الله خوئی موافقت شده وهیچ تفاوتی را مشا هده ننمودم

این بحث در کتاب قانون مجازات اسلامی با عنوان اسباب در ماده 318 این قانون بحث شده است و گفته شده سبب امر است غیر مستقیم وبا واسطه که منجر به جنایت می گردد و مستقیما منتهی به آن نمی گردد

 

در نوشته های فقهی دو گونه تفسیر و برداشت از سبب وجود دارد یکی تفسیر عام و شامل شرط نیز می شود ، در تفسیر دیگر ، سبب معنای ویژه ای دارد و شامل شرط نمی شود . تفسیر نخست در مباحث غصب و دیات مطرح شده و تفسیر دیگر در کتاب قصاص آمده است . 

بر اساس تفسیری که فقها از سبب در کتاب غصب و دیات کرده اند سبب امری است که فراهم کننده آن قصد دارد به واسطه آن ، علّت تلف وجود پیدا کند خواه برای تحقیق علّت تلف انضمام امور دیگری نیز به سبب ضروری باشد یا نباشد .

 

 

 

مساله 10:

 اذاجرح شخصاقاصدابه قتله فداوی المجروح نفسه بدواءمسموم اواقدم علی عملیه ولم تنجح فمات فان کان الموت مستندا الی فعل نفسه فلا قودولادیه علی جارح.نعم لولی المیت القصاص من الجانی بنسبه الجرح واخذ الدیه منه کذلکوان کان مستنداالی الجرح فعلیه القود وان کان مستندا الیهما معا کان لولی المقتول القود بعد رد نصف الدیه الیه له العفو واخذ نصف الدیه منه

 

ترجمه:هرگاه مجروح کند شخصی راو جراحتی وارد کند بر شخصی درحالیکه با این کار قتل اورا قصد کرده است یعنی اگرمجروح کند اورا به قصد قتلش پس مداوا کندمجروح خودش رابادوائی که مسموم است یا اقدام کند برعملی برای مداوایش وموفقیت آمیز نباشد ومبمیرد اگر مرگ مستند به فعل خود مجروح باشد درست است که مجروحش کرده وقصد قتل هم داشته است ولی حال که مرده بخاطر فعل خودش بوده است واصلا قتلی در کار نیست نه قصاص است نه دیه است ونه جرح

بله له ولی میت یعنی آنکه مرده است دراینجا اسمی از مقتول برده نشده است چون قتلی نیست برای ولی وولیب متواند قصاص کند جانی را به نسبتی که جنایت کرده است .اما اگر مستند جرح باشد یعنی واقعا به گونه ای بوده است که دوایی خورده یا عمل جراحی را انجام داده است اما وضعیت آن زخم به گونه ای است که مرگ مستند ه فعل جارح است واینجا قتل عمد است وبراوست قصاص ودیگر قصاص جنایت معنایی ندارد و قصاص نفس است.

اگرمرگ مستند به جرح باشد وهم به فعل خود مجروح است دراینجاشراکت درقتل پیدا می شود که یک قسمتی از آن خودمقتول دخالت دارد ودراینجا میزان شراکت مهم نیست ولی مقتول می تواند یا هست برای مقتول که قصاص کند کی وچه زمانی؟ بعد از رد نصف دیه ی او چرا که نصف دیه بخاطرکارخودش بوده استونیز میتواند عفو کند ونصف دیه را از او بگیرد

 

در اینجا در میان فقها اختلافی نمیباشد ولی در میان حقوق دانان اختلاف است دکتر میر محمد صادقی می گوید اگر این فرد جراحتی وارد نمیکرد سبب نمیشد که که این فرد خود را با داروی سمی در مان کند و بمیرد به همین دلیل او مقصر ونسبت دادن قتل عمدی به او بعید نیست اما به نظر میرسد این با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی  مخالف باشد و تفسیر آیت الله خوئی درست تر میباشده  به میزانی که جراحت وارد کرده دیه بدهد نه کمتر ونه  بیشتر این نظر با عقل ومنطق نیز سازگار تر است .

 


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 1:19 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |

بررسی مسئله خودکشی در فقه وحقوق ایران نویسنده مهردادبوستانچی

مقدمه

هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است بسیاری از مردم در دوره‌ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده‌اند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی عمل می‌کنند. بحران خودکشی تجربه‌ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی‌گرا ، مسائل بسیار مهم و اساسی هستند.خودکشی مسئله ای است که بیشتر توسط افراد ناامید از زندگی انجام می شودکسانی که  خود را در جامعه  یک عنصر نامطلوب می پندارند و وبیشتر این افراد به دلیل تنهایی بیش از حد دچار بیماریهای روانی شده شده واقدام به خودکشی مینمایندو مرگ را برای خود بهتر از زندگی با عذاب میدانند یک بحران خودکشی معمولا توسط یک تجربه آسیب زا و یا مجموعه‌ای از تجارب که احساس ارزشمندی شخص را پایمال می‌کنند، ایجاد می‌شود. این تجارب شامل یک فقدان اساسی ، ناکامی در نیل به اهداف شخصی و یا مشکلات شخصی دراز مدت می‌باشند. زمانی که نظام مقابله‌ای شخص قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد، افسردگی و یأس ناشی از آن می‌تواند شخص را به افکار خودکشی ، آسیب‌پذیر نماید. عموما شخص در معرض خودکشی ، به دلیل احساس بیگانگی از تعاملات اجتماعی کناره‌گیری می‌کند. او در پس انبوه جمعیت احساس انزوا و تنهایی می‌نماید. نیروی لازم برای عملکردهای روزانه کاهش می‌یابد. احساس خستگی و نوسانات خلقی ایجاد می‌شوند. خواب، خوراک و عادات مراقبت از خود از نظم معمول خارج می‌گردند. شخص ممکن است بدلیل سخت و غیر قابل تحمل بودن الزامات زندگی از خوردن خودداری کند، در خواب مشکل داشته باشد، کلاس درس یا کار خود را فراموش کند و از آرایش ظاهری خود غفلت نماید. عواطف خشم ، آسیب و غمگینی احساس ناامیدی و درماندگی فرد را در بر می‌گیرد. اصولا خودکشی را میتوان بیشتر نتیجه یک اختلال روانی در فرد دانست که به نظر من به موقعیت اجتماعی فرد هیچ تاثیری ندارد به گونه ای که حتی در بعضی موارد افراد تحصیل کرده  وثروتمند هم اقدام به خود کشی مینمایند چون به غیرازاین کار راه دیگری برای خود نمی بینند البته نیتوان خودکشی راه حل خوبی برای حل مشکلات دانست به نظر من خود کشی راهی برای فرار از مشکلات است .در این تحقیق ما به سه بخش عمده درباره خودکشی میپردازیم :

1-                خودکشی از نظر پزشکی قانونی

2-                خودکشی از نظر حقوقی وفقهی

3-                خودکشی از نظرادیان مختلف 

4-                خود کشی در حقوق جزای تطبیقی

 

 


موضوعات مرتبط: مقالات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 1:13 | نویسنده : مهرداد بوستانچی (کارشناس ارشدحقوق جزا ) |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.